Магазин за мебели Бургас Груп

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните информационни ресурси и услуги на посетителите на уебсайта BurgasGroup.com, наричани по-долу за краткост КЛИЕНТИ, а BurgasGroup.com в ролята на доставчик на услуги - ДОСТАВЧИК.

Внимателно прочетете условията за ползването на уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта.

Сайтът BurgasGroup.com не е онлайн магазин и през него не могат да бъдат закупувани стоки. Той има роля единствено на каталог в който да бъдат изложени предлаганите стоки. Поръчки могат да бъдат извършвани след връзка по телефон, имейл или лично в някой от магазините на BurgasGroup.com

 

I. Правила за поверителност

1. Защитата на личните ви данни е изключително важна за нас. В BurgasGroup.com имаме няколко основни принципа:

1.1. Не ви молим за лична информация, освен ако наистина не се нуждаем от нея.

1.2. Ние не споделяме вашата лична информация с никого, освен за да спазваме закона, да разработваме нашите продукти или да защитаваме правата си.

1.3. Ние не съхраняваме лична информация на нашите сървъри, освен ако не е необходима за текущата работа на някоя от нашите услуги.

 

II. Информация, която събираме

2.1. Подобно на повечето оператори на уеб сайтове, BurgasGroup.com събира информация, която не идентифицира персонажите, а е от типа, който обикновено предлагат уеб браузърите и сървърите, като например типа на браузъра, предпочитанията за език, препращащия сайт и датата и часа на всяка заявка за посетител. Целта на BurgasGroup.com при събирането на информация, която не е лична, е да разбере по-добре как потребителите използват уебсайт.

2.2 Единствените лични данни, които могат да бъдат получени е чрез формата за контакти, през която изпращате вашите запитвания. Задължителните полета, които е нужно да въведете за себе си са вашето име и имейл адрес.

 

ІІI. Продукти

1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА:
– избор от продукти, които той може да закупи след връзка с ДОСТАВЧИКА. В сайта BurgasGroup.com не могат да бъдат поръчвани стоки онлайн
– кратка информация за продуктите, които КЛИЕНТЪТ може да закупи
– точна цена на стоките, които КЛИЕНТЪТ може да закупи.
2. Снимките на стоките са илюстративни. Възможно е разминаване във цветове на стоките поради цифровата обработка.

 

ІV. Цени

1. Цените в уебсайта BurgasGroup.com са за 1 брой с включен ДДС, освен ако не е обявено друго.
2. Обявената цена на продукта не включва цената на доставка, пренасяне или монтаж.
3. Цените в интернет сайта могат да бъдат сменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предварително уведомяване на страницата на магазина. КЛИЕНТЪТ заплаща цената, която е обявена в момента на извършване на заявката.
4. Намаленията на цените в интернет магазина BurgasGroup.com се записват, като цената се задрасква и до/под/над нея се поставя новата цена.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и/или допълвани във всеки един момент без предизвестие. BurgasGroup.com няма задължение да уведомява потребителите поименно, а всеки един носи отговорността периодично да се осведомява за евентуални промени и/или допълнения.
Всички промени и/или допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта, като всяко следващо посещение/използване/достъпване, на която и да е от страниците на BurgasGroup.com, ви обвързва с тях.